UAB „SAVAS TAKAS“ IR KO

 UAB „SAVAS TAKAS“ IR KO sėkmingai įgyvendimo projektą „UAB „SAVAS TAKAS“ IR KO eksporto plėtra ir žinomumo užsienyje didinimas“. Projekto metu UAB „SAVAS TAKAS“ IR KO dalyvavo 6 parodose Vokietijoje, Lenkijoje.

Projekto metu įmonė pristatė savo mokomuosius (edukacinius) stalo žaidimus įvairaus amžiaus vaikams. Tai prisidės prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo, atvers galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose, kas užtikrins tolimesnę įmonės plėtrą, didins įmonės konkurencingumą, veiklos tęstinumą, ilgalaikį darbo vietų išsaugojimą.

Projekto vertė – 61740,62 eurų, iš kurių 37044,14 eurų buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę „Naujos galimybės“.