Spalvos aplink mane

Prieš žaidėjus plyti didžiulė pieva, pilna pasislėpusių spalvotų drugelių. Kiekvieno drugelio sparnai vis kitos spalvos. Žaidėjai turi pasakyti, kurio daikto, gyvūno, augalo ar vaisiaus spalva sutampa su drugelio sparnų spalva. Žaisdami vaikai tyrinėja piešinius, aiškinasi vaizduojamų objektų ypatybes, įsidėmi spalvas.

Žaidimas skatina domėtis aplinka, lavina vaikų pastabumą, loginį mąstymą, plečia akiratį, žodyną.


35 keturkampės kortelės
su paveikslėliais
35 šešiakampės spalvo-
tos pievos kortelės su
drugeliais
žaidimo taisyklės
2–5
3+
30 min