Moje prace

Gra pomaga zrozumieć przeznaczenie poszczególnych przedmiotów oraz owoce naszej pracy, kształci umiejętności społeczne dzieci, a także rozwija ich kompetencje językowe. Dzieci wykorzystując swoją wiedzę
i analizując obrazki, opowiadają o różnych pracach, które wykonuje
się w np. w ogrodzie, w sadzie, w gospodarstwie, w bibliotece, czy w pracowni. Dowiadują się, jakie narzędzia potrzebne są do wykonania poszczególnych prac i jakich rezultatów należy się spodziewać. W ten sposób mali „pracusie“ uczą się analizować, uogólniać i porządkować informacje.

8 układanek – „moje prace”
32 elementy – „narzędzia pracy“
32 elementy – „rezultaty pracy“
1-8
3+
30 min