Alfabet przedszkolaka

„Alfabet przedszkolaka" uczy dostrzegać różnice i podobieństwa w kształcie liter i ich brzmieniu, uczy czytania lub wspomaga już nabyte umiejętności.

Z pomocą dorosłych dzieci najpierw poznają litery, następnie próbują ułożyć z nich słowa i zdania. Wreszcie, starają się przeczytać to,
co ułożyły.

Gra rozwija wyobraźnię, pamięć, kreatywność i wzbogaca słownictwo.


27 kart z obrazkami
27 kart ze słowami
72 kart z drukowanymi
literami
instrukcja gry

 

2–4
4–7
30 min