Czy znasz już drzewa?

Podczas gry dzieci uczą się rozpoznawania gatunków drzew. Gra zachęca do zainteresowania się środowiskiem naturalnym, rozwija umiejętność logicznego myślenia, zdolność obserwacji i koncentracji uwagi. Układanie puzzli sprawia wszystkim dzieciom wiele radości.


Układanki 8 drzew
2–8
3–8
30 min