Zagubiony amulet

Starożytny Egipt – cywilizacja, która rozkwitła przed tysiącami lat w dolinie Nilu. Celem gry jest zapoznanie graczy z historią tego kraju,
jego kulturą, pismem i systemem zapisu liczb.

Gra rozwija umiejętności matematyczne, uczy lepszego rozumienia przeszłości, kształci pamięć, wyobraźnię i spostrzegawczość, a także wzbogaca słownictwo.

1 plansza do gry, 1 kostka
65 hieroglifów, 5 amuletów
36 kart z pytaniami i zagad-
kami matematycznymi
4 wieżyczki, książeczka
instrukcja gry
2–4
10+
20 min