Średniowieczni rycerze

Każdy z graczy dostaje czerwoną kartę, na której przedstawiony jest rycerz w pełnym ekwipunku.  Rycerzom na pozostałych kartach, brakuje jakiegoś elementu ubioru, bądź broni. Rozdający kładzie po jednej karcie na stole, gracze przyglądają się jej uważnie, porównują z czerwoną kartą i nazywają brakujące części. Pierwszy z graczy, który odpowie prawidłowo, zabiera kartę. Gra toczy się do wyczerpania kart.
Wygrywa gracz, który zgromadził ich najwięcej.

3 karty rycerzy w pełnym
ekwipunku
21 kart rycerzy w częścio-
wym ekwipunku
instrukcja gry
2-4
5+
20 min